Statut

 

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 25. stavka 2., a u vezi s člankom 122. stavak 1. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) uz suglasnost Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije od dana 17. prosinca 2020. godine, Skupština Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine u Svetoj Nedelji donijela je

S T A T U T

VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SVETA NEDELJA

Otvori:

Novi Statut VZG SVN 28.12.2020

Poslovnik VZG SVN – važeći

Statut rješenje iz registra