Obavijesti — 5. svibnja 2019. 8:30

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Vatrogasna zajednica grada Sveta Nedelja objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

za kupnju vatrogasnog vozila VZG-a Sveta Nedelja

Vatrogasna zajednica Grada Sveta Nedelja na sastanku održanom 17. listopada 2018. donijela je Odluku o prodaji vatrogasnog vozila MERCEDES DKL 18/12.

Početna cijena za nadmetanje iznosi 37.500,00 kuna.

Prodaja vozila obavlja se po načelu »viđeno – kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Opći podaci o vozilu

• Podaci o vlasniku vozila:
Naziv: Vatrogasna zajednica Grada Sveta Nedelja
Sjedište: Trg Ante Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja

  • Tehnički podaci o vozilu:

VRSTA VOZILA: VATROGASNO
MARKA VOZILA: MERCEDES
MODEL I TIP VOZILA: DKL 18/12
REGISTARSKA OZNAKA:  –
GODINA PROIZVODNJE: 1991.
RADNI OBUJAM I SNAGA MOTORA: 5959 cm³ i 150 kW
BOJA VOZILA: CRVENA
BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA: 49 686

 Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
• ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe
• adresu prebivališta/sjedište
• presliku osobne iskaznice, odnosno izvoda iz sudskog registra
• ponuđenu cijenu
• telefon za kontakt.

Valjanost ponude treba biti najmanje 30 dana od otvaranja ponuda.

Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge eventualne obveze.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti preporučeno poštom na adresu Trg Ante Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom ”Prijava na poziv za dostavu ponuda, vatrogasno vozilo – Ne otvaraj”.

Postupak traje 20 (dvadeset) kalendarskih dana počevši od srijede 06.05.2019. godine.

Ponude pristigle izvan roka će se odbaciti kao nepravovremene.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz ostale zadovoljene uvjete. Vatrogasna zajednica Grada Sveta Nedelja će ponude razmatrati bez javnog otvaranja ponuda te će u roku 8 kalendarskih dana od otvaranja ponuda odlučiti o izboru najpovoljnije ponude. Svi će ponuditelji biti obaviješteni o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Vatrogasnom zajednicom grada Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja, u roku od 7 dana od dana dostave odluke o odabiru njegove ponude kao najpovoljnije.

Kupac stupa u posjed vozila uplatom ukupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Kontakt informacije
Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti na telefon za kontakte:

  • Ivan Štimac, zapovjednik, broj: 091/6302-177
  • Ivica Petravić, predsjednik, broj:091/5223-566

Pregled vozila može se izvršiti svakim radnim danom (pon-pet) od 07:00 do 15:00 sati, na adresi: Ulica Mate Lovraka 1, Kerestinec.

Predsjednik VZG-a Sveta Nedelja

Ivica Petravić

ljestva1 ljestva2 ljestva3 ljestva4 ljestva5 ljestva6 ljestva7

  • Podijeli ovaj post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Komentari dozvoljeni

— obavezno *

— obavezno *