Statut

 

Na temelju odredbi članka 6. i 19. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/1999., 117/2001., 36/2002. – Odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/2004. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009. i 80/2010.), i odredbe članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.), te članka 33. Statuta Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja, Skupština Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 28.09.2015. godine u Svetoj Nedelji donjela je

S T A T U T

VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA SVETA NEDELJA

Otvori:

novi-statut-vzg-svn-2015-21-03-2016

Izmjene i dopune Statuta za 7.12.2018.