Obavijesti — 16. studenoga 2022. 11:12

Javna nabava- vatrogasno navalno vozilo

 

Vatrogasna zajednica grada Sveta Nedelja planira započeti postupak javne nabave za nabavu
vatrogasnog navalnog vozila za potrebe Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja.
Shodno tome, ovim putem sukladno članku 198. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16,
114/22) prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta
(radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s
nabavom), Vatrogasna zajednica grada Sveta Nedelja objavljuje zahtjeve vezane za nabavu i isporuku
vatrogasnog navalnog vozila.
Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo sve
zainteresirane gospodarske subjekte da pripreme i dostave inicijalne neobvezujuće ponude prema
tehničkim specifikacijama Naručitelja, a koje obvezno trebaju sadržavati cijenu ponude i predviđeni
rok isporuke.
Osim, toga zainteresirani gospodarski subjekti, mogu dati i svoje prijedloge ili primjedbe na zahtjeve
Naručitelja.
Inicijalne ponude, kao i primjedbe, odnosno prijedloge, molimo dostaviti najkasnije do 30. studenog
2022. godine na adresu elektroničke pošte zapovjednik@vzgsvn.hr.
Vatrogasna zajednica grada Sveta Nedelja će pažljivo analizirati prikupljene informacije putem ovog
istraživanja tržišta te temeljem svih dobivenih podataka sastaviti dokumentaciju o nabavi.
Prilikom provođenja istraživanja tržišta Vatrogasna zajednica grada Sveta Nedelja će postupati na
način da svojim postupcima ne narušava tržišno natjecanje niti krši načela zabrane diskriminacije i
transparentnosti.
Rezultati provedenog istraživanja ne obvezuju Vatrogasnu zajednicu grada Sveta Nedelja niti se njime
stvara bilo kakav pravni posao s gospodarskim subjektima koji su u istraživanju sudjelovali.
Ovaj Poziv na istraživanje tržišta se objavljuje na web stranici Vatrogasne zajednice Grada Svete
Nedelje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i dostavlja se na adrese elektroničke pošte
gospodarskim subjektima za koje Naručitelj ima saznanja da mogu isporučiti predmet nabave.
S poštovanjem.

VZG Sveta Nedelja
Ivan Štimac
Zapovjednik

spec.navalno

  • Podijeli ovaj post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Komentari dozvoljeni

— obavezno *

— obavezno *